مشخصات فردی

مدرس اول تستی

تحصیلات

دکترای زبان و ادبیات فارسی

مشاغل و مسئولیتهای اجرایی

- مدرس دانشگاه

- مسول تحریریه مجله زبان فارسی 

- مدیر گروه دانشگاه آزاد در رشته آموزش زبان فارسی

- عضو فرهنگستان زبان ادب فارسی

 

مشاغل آموزشی

- آموزش زبان فارسی در دانشگاه تهران

- آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان غیرایرانی در دوره های دانش افزایی

- تدریس زبان فارسی به خبرنگاران

عضویت در شوراها

- عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

- عضو هیات مدیره روزنامه همشهری

- عضویت در هفته نامه زبان آموزان برتر

 

تألیفات

- تالیف کتاب بررسی عملکرد لغت نامه دهخدا در ذهن فارسی آموزان

- تالیف کتاب لذت خواندن و نوشتن به زبان فارسی

- تفسیر اشعار فردوسی

ترجمه ‏ها

- ترجمه کتاب روش های نوین به خاطر سپردن کلمات

- ترجمه کتاب بهترین روش یادگیری زبان  جدید

- ترجمه کتاب زبان جدید, زندگی جدید

- ترجمه کتاب مشترکان موجود در زبان های فارسی و انگلیسی

تست

مدرس اول تستی

^